Information

Avtal mellan gravplatsägare och föreningen.

 

Begravningsplatsen

 1. Till våra ordinarie gravplatser tar vi endast emot djur från boende i Klippans Kommun.
 2. Boende från andra kommuner, då måste djuret vara kremerat och begravas i Minneslunden eller i en gravplats som varit använd tidigare men är ledig nu.
 3. Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få begrava sitt djur på begravningsplatsen.
 4. För Minneslunden gäller att medlemsavgift ska betalas i minst 3 år, går även att betala i förskott om så önskas.
 5. Ni bestämmer själv om djuret ska vara kremerat eller inte, dock måste tyvärr djur över 20 kg vara kremerade.
 6. Förmultningsbart material ska användas att lägga djuret i.
 7. Man kan begrava mer än ett djur i samma grav.
 8. Stenplatta med namnskylt beställes av föreningen, som ombesörjer att den kommer på plats. Stenplattor och skyltar är enhetliga. Texten på namnskylten ska beställas och godkännas av gravägaren.
 9. Avtalstiden för en gravplats är 1 år och förnyas årsvis genom att medlemsavgiften betalas.
 10. Man måste ha betalt sin medlemsavgift för att få tillgång till begravningsplatsen. Om inte avgiften betalas efter två påminnelser upphör avtalet att gälla 14 dagar efter sista påminnelsen.

 

Minneslunden

 1. Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få gravsätta sitt djur i minneslunden.
 2. Djuret ska vara kremerat.
 3. Gravsättning utförs av kontaktpersonerna.
 4. Efter gravsättning meddelas gravägaren.
 5. Urnans placering meddelas inte.
 6. Man får inte beträda minneslunden.
 7. Blommor får endast placeras på anvisad plats.

 

Regler för gravplatsägare

 1. Gravägaren förbinder sig att sköta sin gravplats, stenen ska hållas fri från ogräs, etc.
 2. Vaser eller krukor får endast placeras i hålet i stenen.
 3. Vissna blommor ska tas bort och kastas i komposten.
 4. Plastblommor är inte tillåtna på graven.
 5. Lampor/lyktor ska tas bort under tiden april-oktober.
 6. Gravplatsens vaser och redskap ska ställas tillbaka på sin plats.
 7. Vi ser gärna att ni ställer upp på ett arbetsmöte 1 gång per år.

Undvik för mycket småsaker på stenarna för att underlätta gräsklippningen. Risk för att sakerna går sönder och gräsklipparen förstörs.
Har ni problem med skötseln hör av er till föreningen så kan vi mot en ersättning hjälpa till.
Om inte graven sköts på ett tillfredsställande sätt kan gravrätten komma att upphöra.

Priser se: http://www.klippansdjurbegravningsplats.se/priser

Kontaktpersoner se: http://www.klippansdjurbegravningsplats.se/kontakt