Information

Avtal mellan gravplatsägare och föreningen.

 

Begravningsplatsen

 1. Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få begrava sitt djur på begravningsplatsen.
 2. Ni bestämmer själv om djuret ska vara kremerat eller inte.
 3. Förmultningsbart material ska användas att lägga djuret i.
 4. Man kan begrava mer än ett djur i samma grav.
 5. Föreningen ombesörjer att en stenplatta läggs på graven med en namnskylt. Stenplatta och skylt är enhetliga. Texten på namnskylten ska beställas och godkännas av gravägaren.
 6. Avtalstiden för en gravplats är 5 år och det kan förnyas ytterligare i 5 års perioder.
 7. Man måste ha betalt sin medlemsavgift för att få tillgång till begravningsplatsen. Om inte avgiften betalas efter två skriftliga påminnelser upphör avtalet att gälla 14 dagar efter sista påminnelsen.
 8. Man kan reservera gravplats mot begravningsavgift.

 

Minneslunden

 1. Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få gravsätta sitt djur i minneslunden.
 2. Djuret ska vara kremerat.
 3. Gravsättning utförs av kontaktpersonerna.
 4. Efter gravsättning kontaktas gravägaren.
 5. Askans placering meddelas inte.
 6. Man får inte beträda minneslunden.
 7. Blommor får endast placeras på anvisad plats.

 

Regler för gravplatsägare

 1. Gravägaren förbinder sig att sköta sin gravplats, stenen ska hållas fri från gräs, löv etc.
 2. Vaser eller krukor får endast placeras i hålet i stenen.
 3. Vissna blommor ska tas bort och slängas i komposten.
 4. Plastblommor är inte tillåtna på graven.
 5. Lampor/lyktor ska tas bort under tiden april-oktober.
 6. Gravplatsens vaser och redskap ska ställas tillbaka på sin plats.
 7. Vi ser gärna att ni ställer upp på ett arbetsmöte 1 gång per år.

 

Priser se: http://www.klippansdjurbegravningsplats.se/priser

Kontaktpersoner se: http://www.klippansdjurbegravningsplats.se/kontakt