Om föreningen

Information om föreningen Klippans Begravningsplats för Smådjur

Begravningsplatsen invigdes den 24 oktober 1998 och drivs av Klippans Begravningsplats för Smådjur,
en förening som startades för att begravningsplatsen skulle kunna förverkligas.

Klippans Kommun upplät mark och gjorde vissa markarbeten och platsen gjordes i ordning av
den nybildade föreningens styrelsemedlemmar.

Träd, buskar, blommor och gräsmattor planterades, lyktor, en anslagstavla för meddelanden
och en bänk för meditation erhölls genom donationer.

Idag finns en stämningsfull och värdig plats för våra smådjurs sista vila.

Allt arbete med att hålla platsen i ordning utförs ideellt av medlemmar och styrelsen i
föreningen Klippans Begravningsplats för Smådjur. Föreningen hjälper också till vid gravsättning
på begravningsplatsen, i minneslunden och i minilunden.

 

Markarbete – Maj 1998                                         Markarbete – Augusti 1998

markarbete-maj-1998   markarbete-augusti-1998