Styrelsen 2021:

Ordförande:     Patrik Tullsson

Vice ordförande:     Madelene Tullsson

Kassör:     Karin Andersson

Sekreterare:     Bodil Nilsson

Vice sekreterare:     Karin Björk Hernandez

Ledamot:     Gudrun Svensson

Suppleant:     Bror Kalliola

Suppleant:     Helena Nilsson

 

Styrelsen utsåg även för 2021 följande:

Revisor:     Jonas Rosengren

Valberedning:     Patrik Kalliola

Valberedning:     Carola Kalliola Bohman

 

 

Den gamla Styrelsen 2020 bestod av:

Ordförande:    

Vice ordförande:     Jan Magnusson

Kassör:     Lennart Svensson

Vice kassör:     Stig Svensson

Sekreterare:     Bodil Nilsson

Vice sekreterare:     Karin Björk Hernandez

Ledamot:     Gudrun Svensson

Suppleant:     Bror Kalliola

 

Revisor:     Sonja Jönsson

Revisor:     Susann Jönsson

Valberedning:     Patrik Kalliola

Valberedning:     Carola Kalliola Bohman