Priser

Prislistan gäller från och med 2020-01-01

Medlemsavgift per år:  100 kr

Gravsättning & Gravplats i 5 år:  400 kr

Andra djuret i samma grav:  300 kr

Förnyelse efter 5 år:  300 kr

Reservera gravplats i 3 år:  300 kr

Gravsättning av urna i minneslund:  300 kr

Gravsättning i minilunden:   20 kr

Namnskylt: beror på antal rader/utformning

Regler i korthet

Vänligen läs alla regler på sidan ”Information”

Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få begrava sitt djur på begravningsplatsen.

Ni bestämmer själv om djuret ska vara kremerat eller inte.
Tyvärr måste djur över 25 kilo vara kremerade.

Ni som har reserverat en gravplats och en dag ska begrava ert djur,
då är begravningsavgiften 400 kr.

Postgiro: 32 67 50 – 7