Priser

Prislistan gäller från och med 2024-07-01

Medlemsavgift per år:  100 kr

Gravsättning & Gravplats:  500 kr

Fler gravsättningar, i samma grav:  400 kr

Gravsättning av urna i minneslund:  400 kr

Gravsättning i minilunden:   30 kr

Stenplatta:  200 kr

Namnskylt: Från 225 kr, beror på antal rader/utformning

Prishöjning sker på grund av förnyelseavgiften slopas.
Reservation av gravplats har upphört på grund av platsbrist.
De platser som redan är reserverade kvarstår så länge reservationen varar

Postgiro: 32 67 50 – 7

 

Regler i korthet

Vänligen läs alla regler på sidan ”Information”

Till våra ordinarie gravplatser tar vi endast emot djur från boende i Klippans Kommun.
Boende från andra kommuner, då måste djuret vara kremerat och begravas i Minneslunden eller i en gravplats som varit använd tidigare men är ledig nu.

Man måste vara eller bli medlem i föreningen för att få begrava sitt djur på begravningsplatsen.
För Minneslunden gäller att medlemsavgift ska betalas i minst 3 år, går även att betala i förskott om så önskas.

Ni bestämmer själv om djuret ska vara kremerat eller inte, dock måste tyvärr djur över 20 kg vara kremerade

Ni som har reserverat en gravplats och en dag ska begrava ert djur,
då är begravningsavgiften 500 kr.