Priser

Prislistan gäller från och med 2016-01-01

Medlemsavgift:     100 kr/år

Gravplats i 5 år:    250 kr

Andra djuret i samma grav:    200 kr

Förnyelse efter 5 år:    200 kr

Reservera gravplats i 5 år:    250 kr

Gravsättning av urna i minneslund:    300 kr

Gravsättning i minilunden:    20 kr

Namnskylt, pris beror på antal rader och utformning, mer information inom kort.

 

Postgiro:    32 67 50 – 7